Trasa č. 4 – Malá Úpa
Toulání za historií obce a hornictví

Tato trasa je plná pohádkových bytostí (protože částečně kopíruje Pohádkovou stezku s pohádkami od Marie Kubátové - www.pohadkova-stezka.cz a nádherných výhledů na hory. Cestou se dovíte mnoho zajímavostí o historii tohoto krásného koutu Krkonoš, procvičíte si práci s mapou (která je součástí odpovědníku) a v nohách budete mít 6 km. Odměnou vám budou nejenom mince s Větřicí, ale spousta zážitků a nových vědomostí. 

Trasu můžete propojit také s trasami z Horní Malé Úpy, kde si také v Infocentru www.malaupa.cz můžete vyzvednout Odpovědník. Pokud nemáte na Pomezky cestu, můžete si jej vyzvednout i v IC Dotek v Hormín Maršově www.dotek.eu či na jiném z distribučních míst. 

Trasa je vhodná i pro kočárky a uprostřed se v boudách u Kostela sv. Petra a Pavla (mimochodem, nejvýše položeného kostela u nás) můžete skvěle občerstvit.

Odměnou za zodpovězené otázky vám budou mince s vyobrazením Větřice. 

A kdo, nebo co je Větřice? V Krkonoších se jí také říká Fukéř. Není to stará babka, jak ji známe z pohádek, ale téměř průsvitné stvoření v podobě dívky. Tedy pokud stojí. V pohybu spíš připomíná větrný vír. Dokáže vyvolat vichry. Vytrhává stromy i s kořeny, ničí úrodu a strhává střechy obydlí. Neškodí však pro potěšení ze zla. Jen ji baví ovládat a předvádět tu nezměrnou sílu. Několikrát své možnosti využila i k dobrým skutkům. Například uhasila lesní požár, nebo zastavila sněhovou lavinu.

Více o Větřici, historii Malé Úpy a taky další příběhy naleznete v občasníku Stopy z mlhy č. 5. K dostání je na distribučních místech a také zde na stránkách.

Užijte si výlet!