Rýbrcoul - Duch hor

Rýbrcoul – duch hor

Jsme neziskový spolek „Rýbrcoul – duch hor, z. s.“, který se zaměřuje na osvětu, popularizaci a turismus vztažený k mýtickým a mystickým bytostem regionu Krkonoše v čele s Rýbrcoulem. Nejsme historici, ani badatelé, jen nás baví společně pracovat na něčem novém a nové i poznávat.

STOPY Z MLHYObčasník o dění v panství vládce Krkonoš

Rýbrcoul - Duch hor

Naše cíle

Vytvořit komplexní akci
za účelem popularizace regionálních mýtických bytostí
a přiblížení historie s nimi spjaté.

Sjednotit různé lidi a prohloubit jejich regionální zakořenění.

Podpořit turistických ruch mimo hlavní sezóny.

Dlouhodobě udržovat společenský život na Trutnovsku.

Vytvořit novou tradici – festival s tématem Rýbrcoula.

Rýbrcoul - Duch hor

Za poklady podzemí

Celoroční hra o dolování v Krkonoších určená dětem i dospělým, nejlépe dohromady. Ale především všem zvídavým a zvědavým.

STOPY Z MLHYObčasník o dění v panství vládce Krkonoš

Rýbrcoul - Duch hor

Celoroční hra
o dolování v Krkonoších
„Za poklady podzemí“

 

 

KOMU JE URČENA
Dětem i dospělým, nejlépe dohromady. Ale především všem zvídavým a zvědavým.

CO ZÍSKÁTE
Dozvíte se spoustu zajímavých informací o dějinách těžby zlata, mědi, arseniku a uhlí v Krkonoších. Dostanete se na tajemná i krásná místa, o kterých jste, třebaže rodáci, možná vůbec nevěděli. Probudí se ve vás touha poznávat minulost našeho kraje a život lidí, kteří tu žili před námi. Možná potkáte i Rýbrcoula, nebo nějakou jinou lesní bytost.

VÝHRA
Dvanáct hracích kamenů (mincí) s vyobrazením Rýbrcoula, víly a permoníka, vyražených ze čtyř různých kovů. To v letošním roce. V tom příštím k nim přibyde také jezinka, skalní muž, hejkal a mniška a také napínavá desková hra ve dvou variantách: pro děti do osmi let a pak pro všechny ostatní do 100 let. Mince, tedy hrací kameny, vytvořila významná česká sochařka a výtvarnice Paulina Skavová, rodačka z Krkonoš.

BUDE TO NÁROČNÉ
Rozhodně ne. Cílem spolku Rýbrcoul není předkládat před hráče nepřekonatelné překážky a složité úkoly. Chceme ve vás vzbudit zájem o historii místa, ve kterém žijete. Takže vás čekají tři jednodenní procházky do předem určených míst. Ale dobu, kdy se na „výpravy“ vydáte, si určíte sami. A máte na hru čas od května do října.

NAČASOVÁNÍ
Hru jsme rozdělili do tří částí:

  • Těžba zlata – mince s Rýbrcoulem (ve čtyřech barvách)
  • Těžba kovů – mince s vílou (ve čtyřech barvách)
  • Těžba uhlí – mince s permoníkem (ve čtyřech barvách)

Aby toho nebylo moc najednou. Ale ti šikovnější dokáží všechny tři části projít třeba během jediného dne. Budou tedy tři příběhy, tři ODPOVĚDNÍKY a postupně pro vás budou připraveny od jara do léta. Můžete si je samozřejmě vyzvednout třeba o prázdninách všechny najednou.

PRAVIDLA
V podstatě žádná. Dostanete otázky a napíšete odpovědi. Jednoduchá otázky a jednoduché odpovědi. Otázky, odpovědi a další informace dostanete na jednom listě: ODPOVĚDNÍKU. Fígl je v tom, že ty odpovědi nezjistíte nikde jinde, než na místech, která se týkají těžby v horách. A vy tam budete muset ťapat. Ale nebojte, bude to jen příjemná procházka, jde přeci o poznání, ne o turistiku.

Vyplněný Odpovědník vyměníte za zbývajících devět mincí na Výdejních místech, nebo v našem stánku na hlavní letošní akci Rýbrcoul, která se bude konat 5. října před UFFEM v Trutnově. Proč za zbývajících devět? Protože tři získáte už při přihlášení do hry.

JAK SE DO HRY PŘIHLÁSÍTE
Na Výdejních místech, kdykoliv se vám to bude hodit. Tam vám také rádi zodpoví veškeré dotazy.

Startovné do každé části činí 150,- Kč.

Seznam výdejních míst

  • Turistické informační centrum Trutnov, Krakonošovo náměstí Trutnov
  • Penzion Family, Nový Svět 91 Svoboda nad Úpou
  • Rekreační areál Dolce recepce, Oblanov 37 Trutnov
  • Eben-kování, s.r.o. prodejna, Říční ulice 992 Trutnov
  • Grand Luxury Hotel Trutnov, recepce, Krakonošovo nám. 118 Trutnov
  • Areál Mladé Buky, pokladna bobová dráha, Kalná Voda 7 Mladé Buky

Rýbrcoul - Duch hor

Akce

Tématem roku 2019 je dolování, kutání, zlatokopectví a hledání pokladů,

Tedy Rýbrcoulovo podzemí.

Můžete se těšit na spoustu akcí v průběhu celého roku. Program budeme průběžně upřesňovat.

Rýbrcoul - Duch hor

Historie

KRAKONOŠ VČERA A DNES

Postava Krakonoše v literatuře

V dnešní uspěchané době člověk často zapomíná na tajemstvími
zastřený svět svých dávných předků. Věda mu napomohla odhalit
původ jevů, dříve považovaných za nadpřirozené, mizí víra v mnohé
záhadné bytosti. Krakonoš však zůstává v povědomí lidí dodnes a to
nejen v Čechách na Moravě a ve Slezsku, ale i jinde v Evropě.

Rýbrcoul - Duch hor

Historie Rýbrcoula

Dnešní, mezi lidmi rozšířená představa o pánu Krkonoš je více než jasná: urostlý, starší muž v zeleném kabátu, tvář porostlou dlouhým vousem, na hlavě široký klobouk, v ruce třímá hůl. Je ochráncem chudých a bezbranných, mstí příkoří a bezpráví. Je tato vžitá představa původní podobou Krakonoše, dříve Rübezahla či Rýbrcoula? Do jaké míry je skutečně tradiční?

Krakonoš, tedy Krkonoše! A právě nejvyšší pohoří České republiky, majestátně lemující severní hranici naší země, je domovem mytického horského vládce. Ten je se zdejšími horami a krajem nerozlučně svázán a propojen. Proto prvním významným tématem práce je historická charakteristika krkonošského regionu. Krkonoše byly již od počátků osídlování místem setkávání či střetávání různých etnik, kultur či národů. V 19. století v Krkonoších dochází k nárůstu turismu, s čímž souvisí také zvýšený zájem o lidovou kulturu krkonošského regionu a samozřejmě i o pána zdejších hor, Krakonoše.

Krakonoš byl z počátku horským či důlním démonem, čertem či kouzelníkem, bytostí stejně nestálou a škodolibou jako je počasí v horách.

Později se (především v příbězích Paula Johannese Praetoria) projevoval jako spravedlivý vládce, který obdarovával poctivé a chudé, neštítil se však vystrašit či zašprýmovat si na úkor poutníka, který zavítal do Krkonoš.

J. K. A. Musäus a jeho němečtí souputníci vnesli do pověsti nádech romantismu. Krakonoš se stále více začíná podobat člověku, stává se dokonce galantním nápadníkem. Jak je vidno, jedná se o výrazný autorský vklad, který poněkud pokřivil či zastřel původnější podání. Krakonoš se stal pohádkovou postavou, v 18. století v něj již lidé nevěří. I proto v příbězích této doby Krakonoš nabýval lidských vlastností. I v první české knize o Krakonošovi můžeme pozorovat, jak se pán hor pozvolna mění v galantního ochránce, přesto v lidech stále vzbuzuje rozporuplné pocity.

Během 19. století se představa o postavě Krakonoše stále více zužovala a zkonkrétňovala. Dříve všemocný pán Krkonoš postupně ztrácel na svém majestátu, víc a víc se přibližoval člověku. Na počátků století používá V. K. Klicpera ve své baladě jméno pro pána hor dosud v literatuře nepoužité, a to jméno Krakonoš. A Krakonoš se pozvolna začíná stávat předmětem národnostního boje. To, že se stal rukojmím nacionálních zájmu jak české tak německé strany se ukázalo být pouhou slepou uličkou.

Nesmíme také zapomenout na vliv turistického ruchu, který se, společně s neodmyslitelným přínosem německých autorů zasloužil o výraznou popularizaci Krakonoše jak v Českých zemích, tak v jiných evropských státech, především v Německu, Polsku, ale i ve Francii.

Zmiňme také, že samotné jméno krkonošského ducha je zahaleno dalším, ne zcela odhaleným tajemstvím. Na kloub této záhadě se snažilo dostat mnoho literárních historiků a jiných badatelů (např. Josef Kolář, Kurt Ranke, Konrad Zacher), žádnému se bohužel nepodařilo přijít s jasným a nevyvratitelným závěrem.

Až v pohádkové tvorbě českých autorů konce 19. a začátku 20. století můžeme najít výrazný posun „krakonošovské“ literatury. Spisovatelé hledají nové motivy a inspiraci nacházejí v ústní lidové slovesnosti. Krakonoš však již dávno není náladovým, škodolibým a samolibým vládcem. Naplno u něj převládají kladné vlastnosti. Tento směr „krakonošovská“ literatura neopouští ani ve 20. století. Krakonoš je dnes zatížen břemenem komerce, stává se silným reklamním nástrojem. Proto je více než důležité uvědomit si, jakým vývojem představa o Krakonošovi prošla a co tento vývoj ovlivnilo.

Bc. Matěj Hanč

Rýbrcoul - Duch hor

Partneři

Hledáme nové patrioty
Jedním z cílů spolku „Rýbrcoul – duch hor“ je vzbudit zájem. Zájem o historii Krkonoš, o život našich předchůdců, kteří dokázali v extrémně tvrdých podmínkách vytvořit z pralesa krásné místo k životu.

Generální partner

Flexaret group s.r.o.

Hlavní partneři

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.Trutnov - legenda drakaKrálovéhradecký krajTechkoGumátorBN internationalSpolečnost Duha, Trutnov - Nadace pro děti postižené mozkovou obrnouAreál Mladé BukyUFFO - společenské centrum TrutnovČMSSModela TrutnovSvazek obcí Východní KrkonošeEBEN - stavební a nábytkové kování

Generální partner

Flexaret group s.r.o.

Hlavní partneři

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.Trutnov - legenda drakaKrálovéhradecký krajTechkoGumátorBN internationalSpolečnost Duha, Trutnov - Nadace pro děti postižené mozkovou obrnouAreál Mladé BukyUFFO - společenské centrum TrutnovČMSSModela TrutnovSvazek obcí Východní KrkonošeEBEN - stavební a nábytkové kování

 

Hledáme nové patrioty

Jedním z cílů spolku „Rýbrcoul – duch hor“ je vzbudit zájem. Zájem o historii Krkonoš, o život našich předchůdců, kteří dokázali v extrémně tvrdých podmínkách vytvořit z pralesa krásné místo k životu.

Ano, nebyli to naší přímí předci, jsme tu až na výjimky „náplava“, přistěhovalci. Ale žijeme v Krkonoších už třetí generaci a mnozí z nás se začínají cítit opravdu jako doma, kraj berou za svůj. Jen nám chybí pevnější spojení s minulostí. Vazba, kterou má tak pevnou například jižní Morava.

Děkujeme všem partnerům – patriotům. Děkujeme za finanční, materiální i duševní pomoc. Děkujeme za to, že nám pomáhají nejen probudit zájem o minulost, o zapomenuté události a místa. Pomáhají také nacházet nová přátelství mezi současníky. Za jediný rok činnosti se potkala nejméně stovka lidí z nejrůznějších uměleckých a profesních oborů, z nejrůznějších míst Krkonoš, kteří o sobě dosud věděli nejvýš z doslechu. Přes všechny generace! A přibývají další a další.

Děkujeme všem spolupracovníkům, patriotům a hledáme nové. I sebemenší částka, příspěvek, pomůže uskutečnit nové zajímavé projekty, které chystáme pro letošní i další roky.

Kontakt: Jan Duduš
Tel: 736 446 699

 

Mediální partneři

Hit rádio Černá horaRock rádioKrkonošský deníkTrutnovinkyHurá na horyTrutnováci

Ostatní partneři

PKÚ - Palivový kombinát Ústí, s. p.

Zemní a stavební práce

Koupelnové předložky a koberečky GRUNDBs comApache-Bike.czAllianz KrčmářováB.D.H. KOVO s.r.o.samapaHC BAK TrutnovAutostyl TrutnovDům pod jasanemFotoŠálekELSA GroupZBK PardubiceDv - promacSDH Mladé BukyZPA TrutnovGW trainPivovar TrautenberkGrund resortjednička TrutnovWING 49 CZSKI areál Dolní DvůrLesy a parky TrutnovHOLLENHD internetVRAPOTrutnov město drakaKrampusKRNAPMěstys Mladé BukyŠlegrPenzion FamilyMUDr. Jiří DavidZemánek HerbalifeTAD TrutnovBSshopBostechSDH TrutnovGAST-PROHraničářHelion CZDuhaHorský hotel JavorLUDdesignCLA-TrutnovPepperl FuchsŠpetla filmSKY Copter

Všem našim partnerům ze srdce děkujeme!

Rýbrcoul - Duch hor

Ubytování

Využijte speciální nabídku na ubytování našich partneru a HURANAHORY.CZ

Naši partneři na víkend 4.-6.10. 2019

pro Vás připravili výhodnou nabídku ubytování a služeb.

Při rezervaci sdělte heslo: RYBRCOUL2019

Rýbrcoul - Duch hor

Ubytování

Seznam zapojených partnerů na ubytování

Přespolním doporučujeme partnera TAD pro dopravu do Trutnova. www.tad.cz

Hotel Grund Resort ****, Mladé Buky 445, Mladé Buky

Víkend 4-6.10: Ubytování pro 4 osoby /z toho 2 děti/ za akční cenu 1790 Kč/noc. Minimální pobyt 2 noci.

Grund Resort Golf&Ski je moderním designovým hotelem, který navrhlo architektonické studio Ferrari Pagani Tresoldi Architetti. A právě cit pro design, kterým Italové oplývají, se podařilo neskutečně citlivě zasadit do kouzelné krkonošské přírody. Výsledkem je nejen hotel, který získal ocenění Stavba roku Královéhradeckého kraje, výsledkem je místo, kde se cítíte jako v ráji. Klid, horský vzduch, ty nejlepší služby, rodinná atmosféra, designem protkané prostory, ochotný personál… Jednoduše vše, co pro svůj odpočinek, ať už aktivní či pasivní, potřebujete, to je Grund Resort Golf&Ski. Místo, kde se, i když přijedete na jednu noc, budete cítit jako doma.

Kontakt na rezervaci: +420 733 783 994, reservation@grundresort.cz (heslo: RYBRCOUL2019)
www.grundresort.cz

Ubytovací portál Hurá na hory
Ubytovací portál Hurá na hory

Dalo by se začít slovy „MÁME RÁDI HORY“

Kdo by nechtěl svým dětem a rodině dopřát zdravý horský vzduch, zpestřit si volné chvíle novými zážitky nebo se svými nejbližšími relaxovat uprostřed krásné přírody českých hor. Nově vznikající portál www.huranahory.cz se od ostatních liší právě tím, že nabízí svým příznivcům kvalitní nabídku pobytů a zážitků v českých horách. Nenajdete zde zboží všelikého druhu, šperky, oblečení ani dovolenou u moře. Co zde však zaručeně objevíte jsou prověřené penziony, hotely,chaty a horské chalupy poskytující kvalitní služby za příznivé ceny, nabídky atrakcí, pobytů a skvělých zážitků, z nich ani jeden nezůstal důkladně neprozkoumán agenty portálu Hurá na hory.

Bez povšimnutí by neměl zůstat ani fakt, že každý zakoupený kupón je pomocníkem našim horám. Část zisku je věnována na podporu, rozvoj a zachování přírody českých hor.

HORSKÝ HOTEL JAVOR ***, Dolní Malá Úpa 128, Malá Úpa
HORSKÝ HOTEL JAVOR ***, Dolní Malá Úpa 128, Malá Úpa

hotel pro rodiče s dětmi s certifikací EUROSTAR 3* a BABYFRIENDLY

Hotel se nachází ve východní části Krkonoš, v malebné horské vesničce Malá Úpa – přezdívané „klenot Krkonoš“ nedaleko Pece pod Sněžkou, Jánských Lázní a Trutnova. V každém ročním období, za jakéhokoliv počasí, vždy najdete možnost úžasného strávení volného času jak pro dvojice, tak pro rodiny s dětmi, pro které máme opravdu hodně atrakcí včetně oblíbeného animačního programu. Krkonoše jsou také celoročně jednou z nejatraktivnějších turistických oblastí naší republiky. Proto máte u nás jistotu příjemně strávených dnů, ať už jste hýčkáni milým a pohodovým personálem hotelu nebo při obdivování krás nejvýše položeného lyžařského střediska pouhých 7 km od Sněžky s bohatou paletou atrakcí nejen pro děti, ale i dospělé.

Kontakt na rezervaci: +420 608 680 770, recepce@hotel-javor.com (heslo: RYBRCOUL2019)
www.hotel-javor.com

Grand Luxury Hotel ***, Krakonošovo náměstí 118, Trutnov
Grand Luxury Hotel ***, Krakonošovo náměstí 118, Trutnov

Dnešní Grand Luxury Hotel *** vždycky patřil k největším budovám na Krakonošově náměstí.

Dnešní Grand Luxury Hotel *** vždycky patřil k největším budovám na Krakonošově náměstí. Svojí velkou rozlohu získal spojení tří objektů v Havlíčkově ulici. Původní průčelní barokní fasáda byla několikrát stavebně zjednodušena v 19. a 20. století. Pozoruhodná na budově je však jeho vnitřní dispozice s ochozem. Restaurace je obohacena renesanční arkádou (tvoří jí řada stejně velkých oblouků nesených opěrami). V kavárně je zachované dřevěné obložení a zviditelněné podpůrné oblouky s historickou atmosférou první republiky po roce 1918. Ve sklepení jsou dokonce pozůstatky ještě goticko-renesanční klenby. Na začátku letošního roku hotel prošel renovací vnitřních prostor, novou výmalbou a doplněním vybavení pokojů. Svůj nádech historie si však hotel ponechal, aby hostům připomněl nezapomenutelnou atmosféru z dob první republiky…

Kontakt na rezervaci: +420 733 206 868, recepce@glhotel.cz (heslo: RYBRCOUL2019)
www.glhotel.cz

Pension Family, Nový Svět 91, Svoboda nad Úpou
Pension Family, Nový Svět 91, Svoboda nad Úpou

Nacházíme se ve velice lukrativní lokalitě v SRDCI KRKONOŠ

Zaměřujeme se na ubytování převážně rodin s dětmi, místo u nás najdou ale i páry nebo skupiny přátel. Snažíme se prostředí penzionu vést v klidné atmosféře a o své hosty pečujeme.

Kontakt na rezervaci: +420 722 180 180, info@penzionfamily.cz (heslo: RYBRCOUL2019)
www.penzionfamily.cz

Přespolním doporučujeme partnera TAD pro dopravu do Trutnova. www.tad.cz

Rýbrcoul - Duch hor

Videa

Všem přátelům Rýbrcoula, pohádek, vlaků a netradičních zážitků, nechte se pohádkově zlákat na toulky železniční krajinou plnou různých příběhů. Rýbrcoul na Vás jistě bude z dálky dohlížet. Jízda pobaví malé i velké. Lístky k dostání na inforecpeci v trutnovském UFFU. Přijďte a bavte se!

„Co vydaly hlubiny země:“
Celoroční hra o dolování v Krkonoších určená dětem i dospělým, nejlépe dohromady. Ale především všem zvídavým a zvědavým.

Pozvánka na akci 5.10.2019
Střet dobra a zla je nevyhnutelný. Celodenní program pro celou rodinu.

Pokus o rekord v největším počtu permoníků na jednom místě.
Přijďte nás podpořit 5.10.2019 do Trutnova. Pokus o rekord se koná ve spolupráci s Agenturou Dobrý den.

Rýbrcoul - Duch hor

Kontakt

Rýbrcoul - duch hor, z. s.

Pampelišková 508, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov

IČO: 06624171
Zapsán v Živnostenském rejstříku.

+420 736 446 699 | +420 777 168 511

info@rybrcoul.com